Підсумкове заняття у структурному підрозділі дошкільної освіти Рахнівської гімназії:

Горішки знань

Мета: перевірити знання дітей з логіко-математичного розвитку та грамоти на кінець навчального року.

Програмовий зміст: Закріпити поняття: доба, тиждень, рік, місяці , пори року, знання про площинні та об’ємні геометричні фігури. Закріпити прямий і зворотній рахунок в межах 10, навик порівнювати суміжні числа. Закріплювати вміння порівнювати суміжні числа за допомогою знаків >,<,=. Закріплювати уміння вирішувати задачі, записуючи рівняння на аркуші паперу та виділяючи частини задачі (умова, запитання, рішення, відповідь). Вправляти дітей в умінні визначати місце звуку у слові та і визначати слово за місцем заданого звуку.

Удосконалювати вміння складати речення за заданими схемами, різні види речень (розповідні, запитальні, окличні). Закріпити вміння робити звуковий аналіз слів, диференціювати голосні та приголосні звуки. Розвивати вміння орієнтуватися в просторі, мислення, уважність, фонематичний слух, зв’язне мовлення. Виховувати самостійність, працьовитість.